Dorpsraad 's-Gravenpolder |
14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

JAARWISSELING.

 

Nog even en dan staat de jaarwisseling voor de deur. In deze mail lichten wij wat zaken omtrent de jaarwisseling aan u toe. Wij hopen dat u de boodschap ter harte neemt en deze deelt zodat dit breed bekend is en wordt.

 

Doelstelling

De jaarwisseling is pas geslaagd als het voor iedereen veilig en prettig verloopt. Dit houdt in dat de schade door vuurwerkoverlast beperkt blijft. Er géén sprake is van (openbare) ordeverstoringen en er geen geweld tegen hulpverleners plaatsvindt.

 

Verzoek om uw medewerking

Om de jaarwisseling veilig en ordentelijk te laten verlopen doen we dit jaar een beroep op u. Specifieke aandachtspunten voor de komende jaarwisseling zijn bijvoorbeeld kwetsbare objecten, zoals leegstaande en/of afgelegen gebouwen, locaties waar overlast of problemen kunnen ontstaan zoals bij Woonzorgcentrum De Zwake, Vorsvliet, De Boog, De Beukelaar, of daar waar traditiegetrouw vreugdevuren worden gehouden. Voor het slagen van een veilige jaarwisseling zullen wij gericht preventieve maatregelen treffen, controleren en (waar nodig) handhaven.

 

Carbid en vreugdevuren>

Daarnaast vragen we specifiek aandacht voor carbidschieten en vreugdevuren. De lokale wet- en regelgeving is op deze onderdelen gewijzigd. Dit houdt in dat vreugdevuren alleen zijn toegestaan onder strikte voorwaarden en hier moet een ontheffing voor worden aangevraagd. Indien een vreugdevuur in de openbare ruimte wordt georganiseerd wordt dit aangemerkt als een evenement. Hiervoor moet een evenementenvergunning voor worden aangevraagd.

 

Voor het afschieten van carbid is eveneens een ontheffing nodig. En die verlenen wij als gemeente enkel als wordt voldaan aan strikte voorwaarden. Informatie over het verkrijgen van bovengenoemde ontheffingen, vindt u op

Jaarwisseling

Om overzichtelijk te maken wat wel en niet mag deze jaarwisseling, heeft de gemeente een infographic gemaakt die u ook op de site van de gemeente vindt.
Het verzoek aan u is om deze boodschap kenbaar te maken bij de dorpsbewoners.

 

Vragen?

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met mij of één van mijn collega’s. Wij zijn bereikbaar via veiligheid@borsele.nl of u kunt bellen naar 0113-238383. De receptioniste zal u dan met de juiste collega doorverbinden.

 

Voor vragen omtrent het Corona-virus en/of hulp, ga je naar:

Borsele voor Elkaar

 

 

Voorgenomen besluit sluiting bibliotheek en Vrijwilligershuis.

 

Daar deze voorgenomen bezuinigingsmaatregelen van de gemeente voor ’s-Gravenpolder een grote impact heeft op de leefbaarheid in het dorp en dit erg leeft onder de bewoners is gebleken uit het grote aantal reacties.

 

Iedereen die ons als dorpsraad hierbij heeft geholpen willen wij hartelijk bedanken voor hun inzet!

 

Zo is de door de dorpsraad verspreide enquête door 314 inwoners ingevuld.

Enkele uitslagen uit de enquête zijn:

78% vindt het heel tot enigszins belangrijk dat het Vrijwilligershuis in ’s-Gravenpolder blijft, bijna 71% zou het Vrijwilligershuis niet meer bezoeken of eventueel telefonisch benaderen na verplaatsing naar Heinkenszand.

Voor de bibliotheek zou ruim 48% het abonnement opzeggen, slechts 8% zou naar de bibliotheek in Heinkenszand gaan en ruim 62% is bereid tot € 20,00 extra te betalen voor het abonnement wanneer dit zou helpen om de bibliotheek te behouden.

Voor de volledige uitslagen van de enquêtes klik op:

 

Enquête sluiting bibliotheek

Enquête verhuizing Vrijwilligershuis

 

Door mevrouw Kruithof (bewoonster in de Zwake) ging dit voorgenomen besluit, waardoor de ouderen hun sociale ontmoetingsplek in de bibliotheek zouden gaan missen en jongeren minder zouden gaan lezen, zo aan het hart dat dat zij een handtekeningen actie heeft opgestart tegen de sluiting van de bibliotheek. Deze is door 212 inwoners ondertekend.

 

Verder is er door diverse inwoners op individuele basis schriftelijk gereageerd naar de gemeente. Ook de scholen in ’s-Gravenpolder, de Culturele Raad, de Seniorenraad en de WMO Raad hebben een schriftelijke onderbouwing naar de gemeente gegeven tegen de voorgenomen bezuinigingen.

 

Inmiddels heeft de gemeente de plannen in de ijskast gezet en gaat ze eerst een kerntakenonderzoek uitvoeren. Uit dit onderzoek moet naar voren komen welke taken de gemeente zelf gaat uitvoeren en welke taken feitelijk geen gemeentetaken zijn of anders uitgevoerd moeten worden. Aan de hand hiervan zullen nieuwe bezuinigingen worden voorgesteld. De gemeente verwacht dat begin 2021 hierover meer duidelijkheid zal zijn.

 

Als dorpsraad hebben we aangegeven graag betrokken te worden in de gesprekken en mee te denken over bezuinigingen om te voorkomen dat we een Artikel-12 gemeente worden en het Rijk gaat bepalen hoe er bezuinigd moet worden. Voorkomen moet ook worden dat door verkeerde bezuinigingen de leefbaarheid in het dorp wordt aangetast waardoor inwoners gaan vertrekken c.q. zich niet gaan vestigen wat ook weer invloed zal hebben op o.a. nieuwbouw, het winkelbestand, scholen, sportvoorzieningen etc.

 

Wegbezuinigen van bibliotheek in ’s-Gravenpolder ondanks honderden proteststemmen nog niet definitief van tafel

klik op: Wegbezuinigen van bibliotheek

Dorpsraad ‘s-Gravenpolder

(Zoekt vrijwilligers)

Agenda

Hier vindt u al onze vergaderdata

Vrijwilligers gezocht

o.a. maaltijdbezorgers & chauffeurs

Braderie

2019 “De braderie naar grote hoogte”

Borsele voor elkaar

Mogen wij ons even voorstellen?

Stichting Dorpsraad ‘s-Gravenpolder…

De stichting dorpsraad ‘s-Gravenpolder probeert een schakel te zijn tussen overheid, bedrijven en de dorpsbewoners om de algemene belangen van ‘s-Gravenpolder te behartigen.
We proberen door overleg met instanties en bedrijven de leefbaarheid in ‘s-Gravenpolder te behouden en te verbeteren. De dorpsraad is geen actiecomité of een vooruitgeschoven post van de gemeente, maar een door de bewoners van ‘s-Gravenpolder opgerichte raad die zich bezig houdt met zaken die het belang van ‘s-Gravenpolder dienen.
Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in “Ons Dorpshuis”.
Bij vragen of opmerkingen voor de Dorpsraad, mail naar: info@dorpsraadsgravenpolder.nl
Ons bestuur…
Gert – Jan van Riet

voorzitter

Jan Paauwe

secretaris / penningmeester

Leo Marijs

lid

Wieni Uitman

lid

Hier kan uw foto staan!

Het bestuur van de Dorpsraad bestaat uit maximaal 6 personen.

Door natuurlijk verloop dreigt er weleens onderbezetting te ontstaan in het bestuur.

Wij roepen een ieder op die graag eens wil komen “proeven” hoe het is om lid te zijn van de Dorpsraad, zich te melden middels een mailtje aan info@dorpsraadsgravenpolder.nl.
U bent van harte welkom om als aspirant lid een aantal vergaderingen/bijeenkomsten mee te maken, vooraleer u beslist om definitief lid te worden. Man(nen) en/of vrouw(en) is voor ons hetzelfde, passie voor het dorp daar gaat het om.

 

Lees verder…